जहिले कुखुरा त बनाउनु हुन्छ

sir : हेजो स्कुल किन न आको
me: बर्ड फ्लू भाको थ्यो sir
sir: त्यो त कुखुरा हरु लाई लग्नी रोग पो हो त।
me: sir तपाईं ले मलाइ कहिले चाइ मन्छे बनाउनु भाको छ र जहिले कुखुरा त बनाउनु हुन्छ

#Student & Teacher