रोमान्टिक


केटि रोमान्टिक मुड मा
तिमी जहाँ जहाँ जन्छौ मेरो छाया त्याहा हुनेछ।
केटा : मलाइ त पहिले लागि राको थ्यो त भुत्नी हो भनेर

#Funny