इथिकल बोगटी

पछि नलाग


मेरो पछि नलाग भन्दै थीइन
हुन्छ भन्दै हात समाउदै सङैै हिडे

#Adult