इथिकल बोगटी
इथिकल बोगटी

Title Category Joke
I love you Funny Crush: I love you Me: तर मैले तिमिलाई Crush को नजरले हेरे
पछि नलाग Adult मेरो पछि नलाग भन्दै थीइन हुन्छ भन्दै हात समाउदै सङैै हिडे