याे लाेटाउनु राँगाे

याे लाेटाउनु राँगाे

याे लाेटाउनु राँगाे

Yo Achhami Baddo

Yo Achhami Baddo

Yo Achhami Baddo

Payya Gudan Lagya

Payya Gudan Lagya

Payya Gudan Lagya

कलेजी कटौन्या माया

कलेजी कटौन्या माया

कलेजी कटौन्या माया

laija budi lal pichaudi

laija budi lal pichaudi

laija budi lal pichaudi

Lai-Lai

Lai-Lai

Lai-Lai

पहाडिया बिग्रियो

पहाडिया बिग्रियो

पहाडिया बिग्रियो

डोटीको बैकान

डोटीको बैकान

डोटीको बैकान

Serad Ki Top Kamala

Serad Ki Top Kamala

Serad Ki Top Kamala

Chal Gobinde

Chal Gobinde

Chal Gobinde

बैतडी कि बसन्ती

बैतडी कि बसन्ती

बैतडी कि बसन्ती

Daru Sadkaunya

Daru Sadkaunya

Daru Sadkaunya

Dhauliko Bya

Dhauliko Bya

Dhauliko Bya

Chhamko Chhamko

Chhamko Chhamko

Chhamko Chhamko

जौ पात

जौ पात

जौ पात

Kafal / Kamala

Kafal / Kamala

Kafal / Kamala

Chhokha Laganna

Chhokha Laganna

Chhokha Laganna

Najar Lagali

Najar Lagali

Najar Lagali