Ramaune

Chandra Saud

kosaiko dukha ma sath diney haru kaam cha
feri hasera zindagi ma ramauney maan cha

#धोका


कतै दिल टुटेर गजल बने

Bhaktaraz Bhatta

कतै दिल टुटेर गजल बने
तिमीले पराइलाई हाथ दिए पछि
कतै दिल मिलेर गजल बने

कतै दिल जलेर गजल बने
तिमीले मलाई धोका दिए पछि
कतै दिल हासेर गजल बने

#धोका


nice

Chandra Saud

hello this is best

#धोका